Innkalling til årsmøte for Friskus H.I.L 2008/9

Avholdes på Klubbhuset (fauchaldsplassen) onsdag 25/02/09 kl.-18.00.

Saker som ønskes behandlet må sendes styret innen 11/02/09.

 

Adr: Sigbjørn Sørlie

Solgry

2849 Kapp

e.mail: sigsoerl@online.no

 

Bevertning

 

Loddsalg.

p/s Fint om dere tar med dere gevinster

Vel møtt.

Vennlig hilsen

Styret.

 

Dokumentet i sin helhet kan lastes ned her