Vannsprut 2009

Friskus HIL inviterer funksjonshemmede med venner og familie til introduksjonsdager i vannsportaktiviteter

Aktiviteter:
Båttur for rullestolbrukere, vannski, sitvannski 1 eller 2mannstuber, Flyer,
2 manns kano, 11 fots jolle. I tillegg er det en flott strand å bade på i tilknytning til vannskianlegget.

 

Sted:
Vannskibrygge på Hekshusstranda Camping på Kapp, Østre Toten

 

Hvem:
Alle uavhengig av funksjonshemming skal ha mulighet til å prøve en eller
flere av aktivitetene.

 

Deltakeravgift:
Kr. 250, pr deltaker (Friskus medlemmer gratis). Rabatt for større
grupper. I avgiften inngår det: Lån av utstyr, våtdrakt, redningsvester,
(med forbehold str), bensin og vedlikehold av båt, kyndige instruktører.

 

Medhjelper:
Medhjelper går gratis. Ledsager må være med for dem som har behov for
det.

 

Brifing!
Deltakere møter opp til felles info til et av tidspunktene som er angitt
under programmet. Dette for å kunne gjennomgå sikkerhet og faste
rutiner.

 

Ta med:
Varme klær, grillmat (Friskus HIL holder grillen varm).

Overnatting:
Ta kontakt med Hekshusstranda Camping tlf: 61169157.

Påmelding:
NB!
10 pers. eller flere meld fra 7 dager før arrangementsdato slik at vi
har nok bemanning for dagen! Ellers ingen påmelding.

 

Vannsprutdager 2009:
Lørdag 20. Juni, kl. 12.00-18.00 (felles brifing kl.11.30)
Lørdag 22. August, kl. 12.00-18.00 (felles brifing kl. 11.30)

 

Vannsprutdager for medlemmer på Hekshusstranda camping
Onsdag 17 juni kl 17.00-20.00
Onsdag 19 august kl 17.00-20.00

__________________________________________________________Ta kontakt for info og påmelding for større grupper:
Sigbjørn Sørlie, Friskus HIL, tlf 92 28 61 42, sigsoerl@online.no