Friskus på NRK P1

Hør programmet mandag 15. mars kl. 10.00 – 11.00
Helge Haugen invtervjues på radioprogrammet «Det fikser P1» mandag 15. mars.

Vi opfordrer alle til å stille radioen inn på NRK P1 kl. 10.00 den mandagen og hør hva de snakker om