Vi inviterer til Snøsprut og Vannsprut

Friskus I.L inviterer funksjonshemmede med venner og familie til vannsprut og snøsprut dager 2010.

Vannsprutdager 2010:
Fredag 9 juli kl-17.00-20.00 for medlemmer
Lørdag 10 juli kl-12.00- 17.00 for alle
Fredag 20 august kl-17.00-20,00 for medlemmer.
Lørdag 21 august kl-12,00-17.00 for alle

Aktiviteter:
Båttur for rullestolbrukere,vannski,sitvannski 1 eller 2-mannstuber, Flyer, 2 manns kano, 11 fots jolle.
I tillegg er det en flott strand å bade på i tilknytning til vannskianlegget.

Sted:
Vannskibrygge på Hekshusstranda Camping på Kapp, Østre Toten

Hvem:
Alle uavhengig av funksjonshemming skal ha mulighet til å prøve en eller flere av aktivitetene.

Brifing!
Deltakere møter opp til felles info til et av tidspunktene som er angitt under programmet. Dette for å kunne gjennomgå sikkerhet og faste rutiner.

Ta med:
Varme klær, grillmat (Friskus I.L holder grillen varm).
Overnatting:
Ta kontakt med Hekshusstranda Camping tlf: 61169157.
Påmelding:
NB! 10 pers. eller flere meld fra 7 dager før arrangementsdato slik at vi har nok bemanning for dagen! Ellers ingen påmelding.

Søsprutdag på Bjørnsgård skole på Kapp Østre Toten
Torsdag 25 mars kl 16,00-19,00.
Vi kjører beltevogn med slede, aker i bakken, går på ski og har det bare gøy.
Ta med ski hvis du har,noe å sitte på eller kanskje noe å spise.
Vi har bål!

_____________________________________________________________________
Ta kontakt for info og påmelding for større grupper:
Sigbjørn Sørlie, Friskus I.L, tlf 92 28 61 42, sigsoerl@online.no