Stimuleringshelg for ungdom

I samarbeid med studentene ved Høgskolen på Lillehammer vil Oppland Idrettskrets arrangere en stimuleringshelg for ungdom 14.-15. mai på Lillehammer.
To forskjellige arrangement, henholdsvis Basic Action og Ung Trenersamling.
Basic Action ønsker etablere et møtepunkt for Opplandsungdom på tvers av idretter fra 8.-10. klasse. Det blir en innholdsrik arrangement fylt med spennende foredrag og morsomme aktiviteter.
Har din klubb ungdommer i alderen 15 til 20 år og synes det høres spennende ut å involvere seg som trener? Eller kanskje de allerede i gang i trenerrollen?
– Da er Ung Trener samlingen 2011 midt i blinken for dem!
Les mer om arrangementene på www.basic-action.no
Begrenset antall plasser, så be ungdommene melde seg på så raskt som mulig!!