Friskus Il har fått ny logo

Vi er fokusert på omvendt integrering og er med det en forening for både funksjonshemmede og funkjsonsfriske.
Vår nye logo gjenspeiler vår fokus
Vi retter en stor takk til Herbjørn Skogstad og hans elegante strek som så godt fanger essensen av gleden vi jobber med å skape blant funksjonshemmede og funksjonsfriske.