Stiftelsen Hjertebo støtter Friskus IL

Vi er blitt tildelt et generøst tilskudd av Stiftelsen Hjertebo på 10.000.-
Stiftelsens formål er: «Å yte tilskudd til funksjonshemmede personer eller grupper av funksjonshemmede med bopel i Oppland fylke».
Vi er meget takknemlig for støtte vi har fått fra Stiftelsen Hjertebo. Tusen takk!