Innkalling til årsmøte i Friskus IL

22 Februar 2012. Kl 17.00.

Årsmøtet avholdes på  Faukhaldplassen , Kapp.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest  08.02.12

Sakene kan sendes Friskus IL, brulyveien 36, 2849 Kapp eller på e post: sigsoerl@online.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer deles ut på årsmøte, men kan sendes ut tidligere ved henvendelse til sigsoerl@online.no eller 92286142

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
Styret