Alpint for alle

Presseinfomasjon om Friskusrennet 2014

Dagen var et samarbeid mellom GTI Hafjell Alpint, Friskus IL og Gjensidigstiftelsen. Det ble en vellykket og flott dag på Hafjell der Friskus IL nok en gang gjennomførte et knirkfritt arrangement med 90 deltagere. Fra Østre Toten var det med elever fra Totenviken skole, Lena videregående skole og barn fra Bonderud Gårdsbarnehage. Alle fikk også møte og Sahir Hussain som arrangerte et mini Tahirlekene,     http://tahirlekene.no/

Friskus IL har igjen et arrangement hvor 90 barn og ungdom sitter tilbake med positive mestringsopplevelser. Ikke minst fikk de lære hvordan det er å leve med en funksjonshemning.