28 aug. fikk vi denne av hjelpemiddelmessen i fjellhallen

hjelpemiddel