VANNSPRUT

Vi arrangerer vannsprut også i sommer.

5-7 Juli på Hekshusstranda
16-18 August på Hekshusstranda

Medlemmer kjører gratis, ikke medlemmer betaler 40,- pr/tur

Betaling er enten via Vipps eller kontant.

Friskus Brosjyre