Innkalling til årsmøte i Friskus IL søndag 24 mai 2020 kl 16.00 Sted : Melkefabrikken 2849 Kapp. (møterom på Internett) Saker som ønskes behandlet må være oss i hende senest 14 dager (10 mai)før årsmøtet. Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter legges på hjemmesiden og sendes til de som melder fra om deltagelse via møterom på nett. Mail adresse : sigsoerl@online.no eller Friskus il Brulyvn 36 2849 Kapp. OBS Det blir litt anderledes Årsmøte i år, da Koronaviruset har lagt begrensninger på hele Norge, kommer Årsmøte hovedsaklig til å bli avholdt i et møterom på Internet. Det vil bli sendt ut en link til dette møterommet, slik at du enkelt kan laste ned og delta på Friskus IL`s Årsmøte 2020 For påmelding til Årsmøtet via epost sigsoerl@online.no Tlf: 92286142

Legg igjen en kommentar