Årsmøte

Innkalling til Årsmøte i Friskus Il søndag 20 mars.

Sted: Møterom på internett. Vi ser an utviklingen av korona og bestemmer nytt møterom hvis det blir lovlig.

Saker som ønskes behandlet, må være hos i hende senest 14 dager ( lørdag den 14 mars) før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og årsmøtedokumenter legges ut på hjemmesiden og sendes til de som melder fra om deltagelse via møterom på nett.

Mailadresse : sigsoerl@online.no eller Friskus Il Brulyvn 36 2849 kapp

Obs: Det vil bli sendt ut link til dette møterommet, slik at du enkelt kan laste ned og delta på Friskus Ils årsmøte 2022, eller nytt møtested blir sendt til påmeldte så snart det er klart.

For påmelding via epost: sigsoerl@online.no

Tlf : 92286142

Mvh Styret i Friskus Il