Årsmøtet

Årsmøtet i Friskus Il den 20/3 kl 16 blir på frivillighetssentralen på Lena.

Adressen dit er Jernbanegata 14, 2851 lena