Innkalling årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte i Friskus IL søndag 21 mars 2021 kl 14.00

Sted : Melkefabrikken 2849 Kapp. (møterom på Internett)

Saker som ønskes behandlet må være oss i hende senest 14 dager (7 mars)

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter legges på hjemmesiden og sendes til de som melder fra om deltagelse via møterom på nett.

Mail adresse : sigsoerl@online.no eller Friskus il Brulyvn 36 2849 Kapp.

OBS

Det blir litt anderledes Årsmøte i år, da Koronaviruset har lagt begrensninger på hele Norge, kommer Årsmøte hovedsaklig til å bli avholdt i et møterom på Internet.

Det vil bli sendt ut en link til dette møterommet, slik at du enkelt kan laste ned og delta på Friskus IL`s Årsmøte 2021

For påmelding til Årsmøtet via epost sigsoerl@online.no

Tlf: 92286142

Med Vennlig Hilsen Styret i Friskus IL

Innkalling til årsmøte i Friskus IL søndag 24 mai 2020 kl 16.00 Sted : Melkefabrikken 2849 Kapp. (møterom på Internett) Saker som ønskes behandlet må være oss i hende senest 14 dager (10 mai)før årsmøtet. Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter legges på hjemmesiden og sendes til de som melder fra om deltagelse via møterom på nett. Mail adresse : sigsoerl@online.no eller Friskus il Brulyvn 36 2849 Kapp. OBS Det blir litt anderledes Årsmøte i år, da Koronaviruset har lagt begrensninger på hele Norge, kommer Årsmøte hovedsaklig til å bli avholdt i et møterom på Internet. Det vil bli sendt ut en link til dette møterommet, slik at du enkelt kan laste ned og delta på Friskus IL`s Årsmøte 2020 For påmelding til Årsmøtet via epost sigsoerl@online.no Tlf: 92286142

Fremhevet

Innkalling til årsmøte i Friskus IL

Onsdag 25 mars 2020 kl 18.00

Årsmøtet avholdes på Friskus senteret , Kapp.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før!

Sakene kan sendes Friskus IL, brulyveien 36, 2849 Kapp eller på e post: sigsoerl@online.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer deles ut på årsmøte, men kan sendes ut tidligere ved henvendelse til sigsoerl@online.no. Eller 92289135