Helse, miljø og sikkerhet!

Friskus I.L har et stort fokus på HMS arbeid og vi er stadig under utvikling.

Vi har årlig kursing innen førstehjelp med godkjente instruktører. ( Røde Kors Østre Toten)

På grunn av Covid og Brannen har det vært vanskelig å følge opp, men Styret  og flere frivillige hadde første  førstehjelpskurs 22.06.2022

Vi i Friskus I.L kurses også på avanserte førstehjelpstiltak som for  eksempel hjertestarter. Friskus I.L har egen hjertestarter!

Vi har årlige redningsøvelser fra båt. Friskus I.L har egen båre vi bruker ved redning.

Personalet om bord på båt er trent på dette.

Mvh

Styret i Friskus I.L

Del dette: