NYHETER

KUNNGJØRING: Friskus I.L stiller nå med ny uniform ☺️ Vi sender en kjempe stor takk til våre sponsorer Eriksen’s Karosseridesign As , Gbtech, Svea Maskiner A/S, Totenbanken, XL-BYGG , LESS Emergency Equipment, Ekeri, Toscana Kapp, LO i Vestoppland, Chem-Tech, Kolbu Bilservice As og Ahlsell, avd. Bekken og Strøm, Gjøvik for at dere har gjort dette mulig👍

Friskus I.L stiller som samarbeidspartnere for «Ski for alle- Aktivitetsdag på Øverby»

Tid: 10. februar fra klokken 11.00-14.00

Påmelding: 
Ring arrangøren på telefon: 61 18 95 00  for å melde deg på.
Påmeldingsfristen er 6. februar.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024.

Fristen for å søke på ordninga er 16. Februar 2023 , klokka 13.00.

Det er frivillige lag og organisasjonar og kommunale fritidsklubbar eller ungdomshus som kan søke tilskot. Ordninga gjeld både organisert idrett, eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Dette er målgruppene for ordninga:

 Barn og ungdom frå 6-19 år i familiar med vedvarande låginntekt.
 Jenter med minoritetsbakgrunn frå 6 til 19 år, og jenter frå 6 til 19 år generelt i samanhengar der jenter er underrepresentert eller opplev særlege barrierar.
 Personar med funksjonsnedsetting. Denne målgruppa er ikkje aldersavgrensa.
 Noverande og framtidige unge leiarar og trenarar opp til 26 år, som er jenter/kvinner, eller personar som har funksjonsnedsetting eller minoritetsbakgrunn.

Les meir om ordninga og korleis du kan her.

Tusen takk til Gjensidigestiftelsen for innvilget søknad på 174.000kr. – Nå har vi midler til å gjennomføre alle våre planer i 2023 😁 

.

En liten oppdatering fra oss i Friskus I.L… lørdag 3. desember begynte vi med flytting inn i nye midlertidige lokaler.. Mye spennende som skjer fremover☺️ Følg med😁