92289135

Sigbjørn Sørlie

Samarbeidspartnere

    Gjensidigestiftelsen
Friskus IL. er meget takknemlige for at vi har Gjensidigestiftelse som hovedsponsor. De har bidratt med betydelige økonomiske midler som er helt avgjørende for at Friskus IL. praktiserer Gjensidigstiftelsens hovedmålsetting:

Prosjektene skal fremme trygghet og helse. Dette skal skje i samsvar med stiftelsens grunnverdier som er ”Forebyggende – Utviklende – Aktivitetsskapende – Samfunnsbyggende”.

Link til Gjensidigestiftelsen

Friskus IL har eget meget godt samarbeid med:
http://www.hekshusstrandacamping.no
Hekshusstranda
http://www.hekshusstrandacamping.no/

Del dette: