«En kunnskapsrik Friskus il gjeng etter fullendt førstehjeplskurs»En kunnskapsrik Friskus il  gjeng etter fullendt førstehjeplskurs