Klargjøring til åpning av friluftsliv 2015. Fra v. Johnny Johannssen,Tor Arne Rudsengen og Arami Arash

20150106_115649