Sak 55/19 Nye lover i NIF. a) Gjennomgang av det nye lovverket. a) Gjennomgang av vårt lovverk som er godkjent tidligere. Gjøre eventuelle endringer og få godkjent dette på nytt. b) Forslag til vedtak. Vi må godkjenne det nye lovverket fra NIF. Vedtatt.