årsmøte

Ny dato for årsmøte i Friskus IL blir søndag den 23.5 kl 14

Forslag til årsmøte saker sendes til sigsoerl@online.no 14 dager før årsmøte, altså innen den 9.5. Som i fjor er det korona restreksjoner, så årsmøtet blir holdt på teems møterom. de som melder seg på får en link til dette.

påmelding til sigsoerl@online.no

vel møtt