Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i Friskus I.L. søndag 19 mars 2023 kl. 17.00

Sted: Gilenggutua 46, 2850 Lena

Saker som ønskes behandlet må være oss i hende senest 14 dager (lørdag 5 mars) før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter legges ut på hjemmesiden og deles ut på årsmøtet.

Mailadresse: sigsoerl@online.no eller Friskus I.L. Brulyveien 36, 2849 Kapp
Telefon: 922 89 135

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret i Friskus I.L.


HJEM