Brannen 2021

BRANNEN PÅ KAPP MELKEFABRIKK

26 februar 2021 blir Friskus I.L berørt av brannen på Kapp Melkefabrikk, våre lokaler brenner ned.

Mye av vår utstyrspark gikk tapt, men heldigvis ble det meste reddet.

Takk til alle frivillige og medlemmer som har hjulpet med vask. Tusen takk til Sølvi Simensen som har brukt timer, dager og måneder. med vasking og gnikking ned til minste lille mutter. Det har gått med mange esker med engangshansker, stålull og HD vask for  å få det like fint som nesten nytt.

Vi sto nå plutselig uten lokaler, men med god hjelp fra Trond Haugen og May Liss Roen så fikk vi leie midlertidige lokaler for en periode… Etter 9 mnd. var vi på flyttefot igjen fordi utleier skulle begynne med restaurering av  sine lokaler.

Så hva gjorde vi da? Jo, Styret lagret utstyr i hager, kjellere og diverse garasjer, og en del utstyr ble lagret i en låve ved Humlas Hage. Vi hadde nå vårt utstyr  lagret på 6 forskjellige steder i Østre Toten.
En tung tid for oss, men med mye kreativitet og velvilje klarte vi å mobilisere oss å gjennomføre alle våre planlagte og innleide aktiviteter.

Vi er umåtelig stolte over pågangsmotet og  styrken til våre medlemmer, frivillige
hjelpere og Styret!

En stor takk til dere alle!